RAKENNUSLIIKKEILLE

Toteutamme paljon viemärisaneerauksia yhteistyössä rakennusliikkeiden kanssa, sillä monissa tapauksissa on järkevää yhdistää linjasaneerauksissa eri menetelmiä parhaan ja kustannustehokkaan lopputuloksen saamiseksi.

Perinteisessäkin putkiremontissa osa viemäriputkista kannattaa sukittaa. Esimerkiksi pohjaviemärit kannattaa mieluummin sukittaa kuin vaihtaa, mikäli se on teknisesti mahdollista.

Rakenteita rikkomattomat tekniikat soveltuvat erinomaisesti erilaisten rakennusten, viemärikorjauksiin vuoto-ongelmien sattuessa tai ennaltaehkäisevissä remonteissa.

Uudet tekniikat säästävät aikaa ja rahaa koska viemärit saadaan korjattua nopeasti ilman pölyä tuottavia purkutoimenpiteitä. Ja toisaalta tilojen normaali käyttö häiriintyy vain vähän verrattuna perinteisin menetelmin tehtyyn urakkaan. Tästä on suuri etu tilojen käyttäjille.